Economie van Amerika

Amerika is rijk aan delfstoffen. Ze bezitten ongeveer een vijde deel van de kolen  en een kwart van de aardgasreserves in de wereld. De olie wordt voornamelijk gewonnen rond en in de Golf van Mexico, en in de staten Alaska en Texas. De economie van Amerika was vooral in vroegere tijden goed te noemen.

Vanwege de grote grondoppervlakte en het gunstige klimaat is landbouw altijd erg belangrijk geweest voor de Verenigde Staten en dus voor de economie van Amerika. De Verenigde Staten is belangrijk in de productie van kaas en tabak. Andere belangrijke landbouwproducten zijn produkten uit de agrarische sector denk dan eens aan rundvee, varkens en daar uit voortkomende produkten zoals melk van de koe. koemelk, Amerika is belangrijkste exporteur ter wereld van tarwe en graan en derde van de wereld in de rijstuitvoer.  Ook door de bosbouw worden veel producten geëxporteerd.

Voor een aanbod van vakantiehuizen klikt u op de volgende link: vakantiehuis huren

Hoewel het land in het verleden vrijwel zelfvoorzienend was, blijft de stijgende consumptie, vooral van energie, het van bepaalde invoer afhankelijk maken. Het is niettemin de grootste producent van de wereld van zowel elektriciteit als kernenergie. Het leidt alle naties in de productie van vloeibaar stoffen en gassen. Het is ook een belangrijke producent van grondstoffen als koper, goud, steenkool, ruwe olie, enzovoort. Ook op het gebied van rubber is Amerika een grote wereldwijde speler.

De belangrijkste exportproducten van Amerika zijn auto's, vliegtuigen, voedsel, ijzer en staalproducten, elektronische apparatuur, industriële en energieopwekkende machines, chemische producten en consumptiegoederen. Belangrijke invoerproducten zijn onder andere ertsen en metaalschroot, aardolie en aardolieproducten, machines, vervoersapparatuur (vooral auto's) en kantoorproducten. De belangrijkste handelspartners van de VS zijn Canada (de grootste tweezijdige handelsverhouding van de wereld), Mexico, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea en Duitsland. Het volume van de handel is gestaag gestegen. Het bruto binnenlands product is blijven toenemen en vandaag de dag bedraagt het $11.750 miljard dollar (11,75 biljoen), met afstand het grootste van de wereld. De ontwikkeling van de economie is aangespoord door de groei van een complex communicatienetwerk. Dit bestaat niet alleen uit spoorwegen, wegen, binnenwateren en luchtvaart maar ook telefoon, radio, televisie, computer (waaronder internet) . Deze infrastructuur heeft niet alleen de landbouw bevorderd en productiegroei verhoogd, maar ook bijgedragen aan de toerisme-inkomsten en de verschuiving naar een op diensten gebaseerde economie. Circa driekwart van de Amerikanen is werkzaam in de dienstensector.

De Verenigde Staten hebben ondankt concurentie van vooral China en Indiä nog steeds één van de grootste economiën, en het gemiddeld inkomen per persoon is relatief hoog. Dit betekent overigens niet dat iedereen een hoog inkomen heeft. De rijkdom is namelijk onevenwichtig verdeeld. Grote loonverschillen komen er zeker voor. Hoe zich de economie van Amerika verder ontwikkeld is nog ongewis.